Despre noi

CINE SUNTEM?
International Wing Chun Organization Romania este ramura Romania a International Wing Chun Organization(I.W.C.O.) cu sediul la Hong Kong.

MISIUNEA NOASTRĂ
Este de a promova şi îmbunătăţi starea de sănătate fizică şi mentală precum si caracterul individual prin practicarea si înţelegerea artelor marţiale chinezeşti, în special al stilului Wing Chun Kung Fu. Promovăm valorile tradiţionale şi autentice caracteristice artelor marţiale chinezeşti.

OBIECTIVUL NOSTRU
Este acela de a creşte numarul practicanţilor de arte marţiale, cu accent pe latura calitativă şi formativă a practicării artelor marţiale chinezeşti, şi în special a stilului Wing Chun Kung Fu. In atingerea acestui obiectiv un rol deosebit de important il are relatia Instructor – practicant, care nu este o relatie comerciala de tipul „vanzare-cumparare tehnici”, ci o relaţie personalizată, adaptată trebuinţelor de formare si dezvoltare ale fiecarui individ. Învăţarea se face prin abordări tradiţionale şi/sau moderne care să faciliteze o cât mai bună aprofundare de către practicanţi a sistemelor predate, fiecare practicant beneficiind de atenţia necesară.

CUI NE ADRESĂM?
Stilul Wing Chun Kung Fu are adresabilitate largă întrucât nu există bariere de vârstă sau sex şi nu necesită aptitudini fizice deosebite.

ORGANIZAREA ANTRENAMENTELOR
Participanţii pot opta pentru antrenamente de grup sau/şi pentru antrenamente în regim de ore personale. În situaţii speciale şi la solicitarea celor interesaţi se pot organiza antrenamente speciale de grup sau în regim de ore personale (pentru participanţi din alte localităţi, pentru practicanţii mai avansaţi ai altor stiluri, etc.)

SISTEM DE GRADE
Sistemul de grade a fost creat pentru a eficientiza procesul de invătare şi pentru a facilita evaluarea practicanţilor.

Program de formare a instructorilor
Suntem deschişi pentru formarea de instructori în cadrul I.W.C.O.(International Wing Chun Organization Romania). În virtutea acestui fapt, organizăm / facilităm periodic stagii de pregătire şi seminarii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Adresăm tuturor persoanelor care ne împărtăşesc pasiunea, invitaţia de a ne contacta în vederea stabilirii unei eventuale colaborări.